Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Malmefjorden idrettslag innkaller med dette til ekstraordinært årsmøte jf. lov for Malmefjorden Idrettslag §17

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Malmefjorden idrettslag

Tid: 21.03.2019, kl. 20.00

Sted: Klubbhuset, Vonheim

Malmefjorden idrettslag innkaller med dette til ekstraordinært årsmøte jf. lov for Malmefjorden Idrettslag §17

Saksliste

1) Godkjenne de stemmeberettigede.

2) Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

3) Velge dirigent, referent, og 2 medlemmer til å underskrive protokollen

4) Låneopptak i forbindelse med bygging av ny 5èr bane og garasje ved Malmefjorden Stadion.

Malmefjorden Idrettslag har begrensninger i banekapasitet som gjør det utfordrende å gjennomføre treninger, cuper og seriekamper i fotballsesongen.

Styre foreslår at det derfor å bygge ut et område på nedsiden av Malmefjorden Stadion til en kunstgressbane på 20 x 30m for 3-er og 5-er fotball.

I tillegg så ønsker vi å sette opp et garasjebygg på området for å lagre plentraktor, brøyteutstyr og annet fotballrelatert utstyr som klubben eier.

Det er innhentet tilbud fra Samuelsen Maskin AS på grunnarbeid og legging av kunstgress. Videre er det innhentet tilbud på XL Bygg Dale Malo AS på garasje.

Utbyggingen er tenkt finansiert gjennom:

  • Spillemidler
  • Klubbens egne midler
  • Dugnad
  • Støtte / sponsorinntekter
  • Låneopptak

Spillemidler kan dekke inntil 50% av prosjektet. Arbeidet med søke spillemidler er påbegynt. I møte ned Fræna kommune er vi gjort kjent med at det kan ta inntil 5 år før vi får vi kan få utbetalt disse midlene.

Styre ser for seg at vi ta et låneopptak for å forskuttere spillemidlene.

Låneopptak må godkjennes av et ekstraordinært årsmøte, styret kaller derfor inn til møte.

Styret, 7. Mars 2019

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift