ÅRSMØTE 2019

Årsmøte 2019 blir arrangert lørdag 23. februar kl. 16:00 i klubblokalet.

Til medlemmene i Malmefjorden Idrettslag

Innkalling til årsmøte i Malmefjorden Idrettslag

Styret innkaller herved til årsmøte i Malmefjorden Idrettslag.

Årsmøtet avholdes den 23.02.2019 kl. 16:00 i klubbkjelleren, Malmefjordvegen 237, 6455 Malmefjorden.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 09.02.2019 til post@malmefjordenil.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet og blir utsendt pr. e-post til alle registrerte medlemmer.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget og ha betalt medlemskontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se klubbens lov (vedtektene) § 5 til § 8 som kan leses på vår hjemmeside, malmefjordenil.no.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret


Årsmøte innkallingen kan lastes ned her: MIL Årsmøte 2019 innkalling

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift