Malmefjorden Idrettslag

Politiattest

Politiattest

Kravet om politiattest: Slik gjør du det - steg for steg!

Sikkerhet først

Alle som utfører oppgaver i norsk idrett som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, skal fremvise politiattest.

Det gjøres for å bidra til, så langt det er mulig, at slike oppgaver kun utføres av skikkede personer. Personer som tidligere er dømt eller for tiden siktet eller tiltalt for seksuelle overgrep, grov vold eller narkotikaforbrytelser vil ha en merknad på politiattesten sin og kan ikke nyttes av idrettslaget til oppgaver som nevnt over. Politiattest er et viktig virkemiddel for å gjøre idretten så trygg som mulig for barn, ungdom og utviklingshemmede.

Hovedstyret i idrettslaget har ansvaret

Hovedstyret i idrettslaget har ansvaret for politiattestordningen, og skal utnevne en person som er ansvarlig for innhenting og oppfølging. Vedkommende skal ha en personlig vara. Dette skal gjøres gjennom et styrevedtak, slik at det kan dokumenteres hvem som til enhver tid har og har hatt dette ansvaret.

Det er ikke valgfritt å kreve politiattest. Det er obligatorisk.

Slik gjør du det – steg for steg

  • Du søker enkelt om politiattest på her (https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/sok-om-politiattest-digitalt/).
  • Under formål med attesten, velg kategori «Øvrige», og ved formål velg «Treningsvirksomhet for barn i samarbeid med det offentlige»
  • Husk å fyll ut skjema som ligger på høyresiden på denne siden og legge ved søknaden under vedlegg.
  • Send søknad. Innen 14 dager vil du få tilsendt attesten digitalt og denne fremvises til politiattestansvarlig i klubben.
  • Etter at du har mottatt attesten skal den fremvises den politiattestansvarlige, som registrerer at den er fremvist. Du beholder originalen selv.
  • Personer under 18 år kan ikke søke elektronisk. Søknaden må derfor sendes per post til Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, Postboks 113, 9951 Vardø. Søknadsskjema per post finner du her: Bokmål-versjon Nynorsk-versjon

Attesten fremvises til politiattestansvarlig Kristin Steinsrud (958 87 760)

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift