Sist oppdatert 07.03.2022

§ 1 Generelt

1.1 Anvisninger fra arrangørene og vakter skal følges. Brudd på dette kan føre til utestengelse.
1.2 Aldersgrense 13 år.
1.3 Betalte billetter refunderes ikke.
1.4 Under arrangementet gjelder norsk lov.
1.5 Arrangørene har ikke ansvar for tapte, stjålne eller ødelagt utstyr
1.6 Det er ikke lov å kaste søppel utenfor søppeldunker og søppelsekker.
1.7 Alle deltagere og besøkende må kunne identifisere seg. Dette er for å kunne forhindre at uvedkommende skal komme til arrangementet og at det skal være fint for alle å være der.

§ 2 Rus

2.1. Det er ikke lov til å medbringe noen form for rusmidler til arrangementet. For unntak, se § 2.3 - 2.4
2.2. Det er ikke lov å komme til arrangementet i beruset tilstand.
2.3. Det er lov å medbringe tobakk, snus, el-sigarett etc, men all bruk av tobakk krever en alder av 18 og røyking skjer ute.
2.4. Det er lov å medbringe narkotiske legemidler om det ikke går i strid med norsk lov.

§ 3 Skade og misbruk

3.1 Bruk/misbruk av andres utstyr uten godkjennelse fra eier føres til øyeblikkelig utkastelse
3.2 Misbruk/hærverk av arrangørene, deltakerne eller lokalet sitt utstyr fører til øyeblikkelig utkastelse og politianmeldelse.
3.3 Switcher skal ikke flyttes, skades eller misbrukes.
3.4 Overdreven bruk av båndbredde, negativ scripting, spredning av virus eller annen misbruk av nettverket er ikke lov og kan føre til utestengelse og politianmeldelse.

§ 4 Opphold

4.1 Opphold eller brudd på avsperret område uten tillatelse fra arrangørene er forbudt.
4.2 Soving skal kun skje på på tilviste plasser.
4.3 Soving under eller på bord og stoler er forbudt.
4.4 Nødutganger skal ikke benyttes med mindre det er nødstilfelle eller med godkjenning fra arrangørene.
4.5 Det er ikke lov å oppholde seg i sovesalen med mat, drikke eller andre unødvendige ting.
4.6 Det er kun lov å være i sovesalen for å sove. For unntak, se 4.7
4.7 Det er lov å pumpe opp madrasser til du skal sove, men dette må skje innen de første seks timene av arrangementet.

§ 5 Nettverk og elektronikk

5.1 Alle maskiner skal ha nyeste antivirus og oppdateringer installert. De skal også være fri for malware/spyware før de kobles opp i nettverket.
5.2 Alle maskiner tilkoblet nettverket skal motta IP-adresse m.m. fra Malmefjorden il
5.3 Det er ikke lov å koble inn ekstra nettverksutstyr i Malmefjorden il
sine nettverk uten tillatelse fra nettverksansvarlig.
5.4 Det er bare tillatt å bruke en nettverksport per bestilte plass.
5.5 Ulovlig fildeling er ikke lov, og vil føre til øyeblikkelig utkastelse og/eller politianmeldelse.
5.6 Hvitevarer eller lignende elektronikk er ikke lov. Dette gjelder kjølebag, kjøleskap o.l.

§ 5 Andre personer

5.1 Negative handlinger angående andre personer er forbudt. Dette gjelder både direkte og indirekte plaging, mobbing, erting eller noen form for vold.
5.2 Fremvisning av pornografi eller upassende materiale er ikke tillatt.
5.3 Forstyrre personer som skal sove i sovesalen er strengt forbudt.

Annet

Malmefjorden il reserverer seg retten til å kaste ut deltagere ved brudd på regelverk/norsk lov eller som oppfører seg upassende, uansett sammenheng uten advarsel.

Malmefjorden il reserverer seg retten til å stenge ute brukeren fra nettet uten advarsel. Gjentatte misbruk vil føre til utkastelse. Brudd på regler vil føre til advarsler, utkastelse og/eller utestengelse. Utkastelse og utestengelse kan skje uten advarsel.