Medlemskontigent for sesongen 2022:

Barn t.o.m 14 år kr. 100
Voksen / ungdom fra 15 år. kr. 200

 

Treningsavgift for sesongen 2022

5 - 12 år kr. 700
Ungdom kr. 1200
Dame 7er og 11er kr. 1800
Herre B-lag kr. 1800
A-lag kr. 2500
Team-Hustadvika Kr. 1900

Alle fakturering skjer via MinIdrett. Vi anbefaler også at betaling skjer via MinIdrett.

For spørsmål rundt MinIdrett og medlemskontingent/treningsavgift, ta kontakt med Medlemsansvarlig på e-post; medlem@malmefjordenil.no

Retningslinjer medlemskontingent og treningsavgift

 • Medlemskontingenten og treningsavgiften for de ulike lagene fastsettes årlig av årsmøtet.
 • Betalt treningsavgift er en forutsetning for trening og kamp deltakelse. Nye spillere som ønsker å prøve seg, skal likevel ha mulighet til det. Spilleren må likevel registrere seg i medlemsregisteret via MinIdrett, men faktura sendes ikke ut før dette er avtalt med lagleder/trener. Man kan ikke delta på kamper før treningsavgiften er betalt.
 • Medlemskontingenten faktureres årlig i januar måned.
 • Treningsavgiften faktureres årlig i april måned.
 • Ved innmelding etter 1/7, skal spiller betale halv treningsavgift
 • Ved utmelding i løpet av en sesong, vil treningsavgiften ikke tilbakebetales.
 • Ved utmelding innen 1/4 skal spilleren ikke betale treningsavgiften for inneværende sesong.
 • Ved innmelding etter 1/11 skal spilleren ikke betale treningsavgift for inneværende sesong.
 • Spillere i første årgang (5 år) skal faktureres for full medlemskontingent og gratis treningsavgift i september.
 • Ved manglende innbetaling av treningsavgift etter purringer kan spiller ikke delta på kamper og treninger.
 • Spillere på Damelaget, B-laget og A-laget og som kun er med på treninger og ikke er med på kampene betaler kun halv treningsavgift.

Redusert betaling

MIL ønsker ikke at barn står utenfor idretten på grunn av økonomiske årsaker. Vi har derfor betalingsordninger for de som av ulike grunner ikke kan betale kontingenter og avgifter til forfall. Disse må ta kontakt med styreleder. Vi gjør oppmerksom på at dette er konfidensiell informasjon som verken trenere eller andre får tilgang til/informasjon om.

Ta kontakt med Styreleder dersom du har:

 • Kortvarige betalingsproblemer og behov for utsettelse/avbetaling.
 • Langvarige betalingsproblemer og behov for fritak/delvis fritak for betaling.Avtale gjelder for ett år av gangen.

Det gis ikke reduksjon med tilbakevirkende kraft.

Forsikring

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Forsikringspremien betales av NIF.

Alle spillere er dekket av felles lagsavgift som klubben betaler.

Forutsetning for at barneidrettsforsikringen skal være gjeldene er at barnet er registrert som medlem i klubben og at medlemskontingenten er betalt.

For medlemmer over 13 år må spilleren være registrert i FIKS som aktiv med lagsforsikring inneværende sesong.

Vi gjør oppmerksom på at den enkelte spiller i tillegg kan tegne utvidet forsikring på www.fotballforsikring.no